Organistassistent

Oprettet 6. september 2023
Fast Job

Sankt Nicolai Kirke i Kolding søger organistassistent

 

Organist ved Sankt Nicolai Kirke, Kolding

En stilling som organist ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding er ledig til ansættelse efter nærmere aftale.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

 

Om kirken og sognet

Sankt Nicolai sogn er et mangfoldigt og spændende midtbysogn med et højt aktivitetsniveau samt en engageret menighed. Vore højmesser er velbesøgte, normalt ca. 100 mennesker, men da vi ofte har tre dåb, kommer antallet nærmere op i nærheden af 200. Menigheden er velsyngende og den værdsætter musik og korsang, som er en vigtig del af vores dna.

 

Vi har et velfungerende drenge- og mandskor med højt aktivitetsniveau samt et pigekor. Endvidere har vi tradition for klassiske koncerter og et velfungerende samarbejde med byens kulturinstitutioner og skoler.

Vi har stort pulpitur med orgel 68 st., 4 man. og setzersystem i et smukt kirkerum med dejlig akustik. I kirken har vi desuden et Yamaha flygel, et godt klaver i sognehuset, samt klokkespil.

 

Kerneopgaver i stillingen

  • Tæt samarbejde med vores faste organist
  • Orgelspil til gudstjenester, vielser, bisættelser/begravelser i hovedorganistens ferier og friweekender
  • Spille til konfirmand, minikonfirmand undervisninger, skole-kirke samarbejder og kirkens øvrige aktiviteter efter aftale med kirkens hovedorganist og vores kontaktperson
  • Akkompagnatør til drenge og mandskoret ved korprøver og koncerter samt korproducent arbejde i et begrænset omfang
  • Deltagelse i det ugentlige kalendermøde med præster og personale

 

Vi søger en organist, der

  • Gerne vil være en del af vores team, som består af fire præster og fem medarbejdere
  • Har lyst og evne til at arbejde med kirkemusik i forskellige genrer
  • Har erfaring med korarbejde
  • Har en kirkemusikalsk kandidateksamen eller en uddannelse som kirkemusiker med eksamen i orgel og korledelse (KMOK – tidligere PO)

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 for organister eller Overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat for DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,11 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner).

 

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

 

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

 

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Søren Kamp Mortensen på tlf.: 2548 8050

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 26. september 2023

Ansættelsessamtaler og orgelspil forventes af finde sted uge 39 2023.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest samt børneattest.

Send ansøgning
Kunne du tænke dig at modtage e-mails med lignende job?
Din ofir.dk jobagent er nu oprettet

Siger du ja tak til dette, så får du oprettet en jobagent på ofir.dk, som dagligt sender dig nye spændende jobs.

Når du tilmelder dig, accepterer du Ofir's privatlivspolitik.

Du kan efterfølgende meget let trække dit samtykke tilbage, ved at slette din jobagent.

Arbejdsadresse

Nicolaiplads 2, 6000 Kolding, Danmark

Ansøg ved at udfylde nedenstående

Vedhæft ansøgning, CV og andre relevante dokumenter
Vi anbefaler, at du vedhæfter PDF-filer. Filer må max fylde 10MB.

Vi kan desværre ikke sende din ansøgning afsted, prøv igen senere

Luk

Vi har i øjeblikket ikke andre job